Gå en utbildning för ADR Allmän 1.3 hos oss. Vi utbildar chefer, arbetsledare, skyddombud, och de andra som i sitt arbeta ska hantera farligt gods.


ADRutbildning.online är en del utav AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL och vi erbjuder ett brett utbud av arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar. AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL erbjuder öppna utbildningar på ett 30-tal orter i landet och företagsanpassade varhelst ni önskar. Naturligtvis också via ZOOM och Teams.

adr 1.3

Farligt gods kan vara allt ifrån batterier till bomber. Ett par exempel är bensin, gasol, spritdrycker, arsenik, fyrverkerier, sprayburkar, desinfektionsmedel och vattenförorenande ämnen. För att något skall kunna definieras som farligt gods ska den akuta risken bero på godsets kemiska eller fysikaliska egenskaper.

Kursbeskrivning

Syftet med ADR 1.3 är att genom ökade kunskaper förebygga olyckor under transport, förebygga eller begränsa skadeverkningar om en olycka skulle uppstå. Deltagarna får efter genomgången kurs kännedom om de lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods. Deltagarna ska också ha tillräckliga kunskaper för att kunna identifiera farligt gods i sin omgivning på arbetsplatsen. Deltagarna ska ha kunskap om ansvaret som är ett led i transportkedjan eller i annan hantering av farligt gods.


Målet med kursen

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Vilka lagar och regler som gäller
  • Undantag för farligt gods
  • Hur olyckor kan förebyggas under transport
  • Hur skadeverkningar kan begränsas
  • Vad är farligt gods
  • Ansvar farligt gods


Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud och de som i sitt arbete ska hantera farligt gods.


Förkunskapskrav

Inga förkunskaper behövs


Tid

1 dag

Prisinformation

2495 SEK exkl. moms

Copyright © Alla rättigheter förbehållna