Gå en utbildning för ADR Allmän 1.3 hos oss. Vi utbildar chefer, arbetsledare, skyddombud, och de andra som i sitt arbeta ska hantera farligt gods.


ADRutbildning.online är en del utav AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL och vi erbjuder ett brett utbud av arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar. AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL erbjuder öppna utbildningar på ett 30-tal orter i landet och företagsanpassade varhelst ni önskar. Naturligtvis också via ZOOM och Teams.

Farligt gods kan vara allt ifrån batterier till bomber. Ett par exempel är bensin, gasol, spritdrycker, arsenik, fyrverkerier, sprayburkar, desinfektionsmedel och vattenförorenande ämnen. För att något skall kunna definieras som farligt gods ska den akuta risken bero på godsets kemiska eller fysikaliska egenskaper.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna