ADR ONLINE

1 995 SEK/ person

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för gods som, om det inte hanteras rätt under transport, riskerar att orsaka skador i sin omgivning, på såväl människor och djur som på fordon, byggnader och miljö. Den som hanterar farligt gods ska ha utbildning. ADR 1.3 vänder sig till dig som hanterar farligt gods.

adr allmän

Copyright © Alla rättigheter förbehållna